SOČR - JAZZ POETRY. Premiéra cyklu písní "Svou chvíli" pro zpěv, klavír a symfonický orchestr. Sólisté: Markéta Foukalová, Vít Křišťan, Martin Brunner

Thursday @ TBD

DOX, Praha

Gig Details

Venue Details

Address
DOX DOX
DOX, Praha