SOČR - JAZZ POETRY. Premiéra cyklu písní "Svou chvíli" pro zpěv, klavír a symfonický orchestr. Sólisté: Markéta Foukalová, Vít Křišťan, Martin Brunner

Čtvrtek @ Bude upřesněno

DOX, Praha

Informace o koncertu

Informace o místě konání koncertu

Adresa
DOX DOX
DOX, Praha